Szanowni Państwo,
na dzień dzisiejszy, dzięki Waszej pomocy i bardzo intensywnej, codziennej, wielogodzinnej rehabilitacji stan zdrowia Alberta znacznie się poprawił. Albert oddycha samodzielnie, siedzi z pomocą rehabilitantki, potrafi skupić wzrok na mówiącej do niego osobie, rozumie co się do niego mówi. Albert przebywa na stałe w domu, pod troskliwą opieką swojej Mamy.
Po tym strasznym nieszczęściu, które spotkało Alberta, powrót do zdrowia i chociaż częściowego, samodzielnego funkcjonowania jest dla niego niezwykle trudną, ciężką pracą. Albert praktycznie wszystkiego musi uczyć się od nowa. Ale bardzo dzielnie sobie radzi, pracuje z rehabilitantami i ma ogromną wolę życia. Dzięki wsparciu finansowemu Was – Darczyńców – Ludzi o Wielkich Sercach, Fundacja może regularnie opłacać rehabilitację Alberta, finansować pobyty w specjalistycznych klinikach oraz kupować potrzebne Albertowi sprzęty rehabilitacyjne. W chwili obecnej miesięczny koszt intensywnej, codziennej rehabilitacji Alberta to około 8000 zł. Albert przygotowuje się także do wyjazdu do specjalistycznego Ośrodka w Iławie, gdzie koszt pobytu wyniesie ok. 16 000 zł miesięcznie. Pamiętajmy o Albercie i pomagajmy. Dobro powraca !
 
 
W imieniu Rodziców Alberta, Fundacja składa gorące podziękowania za okazaną Albertowi pomoc i wsparcie.
 
Darowizny można wpłacać poprzez niniejszą zbiórkę lub bezpośrednio na subkonto Alberta o numerze:  76 1090 1346 0000 0001 1455 5351 w tytule wpłaty wpisując: Darowizna dla Alberta Radomskiego .