fbpx
Hubi przeszedł 17 operacji. W wątrobie i żołądku zostały zmiany poniedokrwienne. Podczas tych operacji zostawały mu uszkadzane kolejne narządy odgrywające kluczową rolę w życiu człowieka. Lekarze uszkodzili żołądek, drogi żółciowe i jelito grube, prawie 3 miesiące spędził na oiomie pod respiratorem w stanie krytycznym i bardzo ciężkim

Wzięło udział
347

Cel zbiórki
1,000,000.00 zł

Zebrano
203,724.54 zł

Do zebrania
796,275.46 zł