fbpx
Hubi przeszedł 17 operacji. W wątrobie i żołądku zostały zmiany poniedokrwienne. Podczas tych operacji zostawały mu uszkadzane kolejne narządy odgrywające kluczową rolę w życiu człowieka. Lekarze uszkodzili żołądek, drogi żółciowe i jelito grube, prawie 3 miesiące spędził na oiomie pod respiratorem w stanie krytycznym i bardzo ciężkim

Wzięło udział
296

Cel zbiórki
1,000,000.00 zł

Zebrano
142,042.84 zł

Do zebrania
857,957.16 zł