fbpx
Hubi przeszedł 17 operacji. W wątrobie i żołądku zostały zmiany poniedokrwienne. Podczas tych operacji zostawały mu uszkadzane kolejne narządy odgrywające kluczową rolę w życiu człowieka. Lekarze uszkodzili żołądek, drogi żółciowe i jelito grube, prawie 3 miesiące spędził na oiomie pod respiratorem w stanie krytycznym i bardzo ciężkim

Wzięło udział
368

Cel zbiórki
1,000,000.00 zł

Zebrano
210,360.24 zł

Do zebrania
789,639.76 zł