Drogie Anioły!!! 

Jak wiecie poza Pleszewskimi Aukcjami Charytatywnymi, nasz nieformalny oddział fundacji dystrybuuje żywność dla samotnych matek, seniorów a także osób w trudnej sytuacji życiowej. Żywność dostarczamy także do MGOPS w Pleszewie. Póki co, samochód użycza nam kaliski oddział fundacji. Jednak po ostatniej dostawie żywności stwierdziliśmy razem, że dobrze byłoby, aby nasz oddział, którego otwarcie planujemy na październik br. posiadał własny. Wówczas, moglibyśmy przekazać więcej żywności dla Pleszewian w trudnej sytuacji, a także nie doprowadzać do marnotrastwa żywności oraz zasobów naturalnych naszej ukochanej ziemi. 

Dlatego postanowiliśmy zbierać środki na Pleszewskich Aukcjach Charytatywnych, wierzymy, że dodacie nam skrzydeł. 

Dziękujemy za wszystko co robicie dla Naszych podopiecznych

Konrad i Tomek