fbpx
Proszę przeczytaj ten list do końca i pomóż nam, na ile to leży w Twoich możliwościach. Gdy piszemy te słowa jest już późno. Nasza chora córka już śpi, dlatego dopiero teraz możemy napisać tych kilka słów

Wzięło udział
15

Cel zbiórki
40,000.00 zł

Zebrano
1,290.00 zł

Do zebrania
38,710.00 zł