Proszę przeczytaj ten list do końca i pomóż nam, na ile to leży w Twoich

możliwościach.

Gdy piszemy te słowa jest już późno. Nasza chora córka już śpi, dlatego

dopiero teraz możemy napisać tych kilka słów. Nasza córka, Monika jest osobą

niepełnosprawną od urodzenia. Sprawowanie opieki nad nią mocno daje się nam

we znaki. Monika ma 38 lat, ma  porażenie mózgowe, niepełnosprawność

intelektualną w stopniu głębokim. Do tego Monika ma niedowład

czterokończynowy, nie mówi i nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. Mimo tego

jest całym naszym światem.

Troska o słabych i schorowanych jest mi bardzo bliska, a konieczność trudnej

i uciążliwej opieki nad chorym dzieckiem zmotywowała mnie i moje koleżanki

do założenia Koła – Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym w Opalenicy. Jestem bardzo szczęśliwa, że osoby z

niepełnosprawnością mają swoje miejsce na Ziemi.

 

Na mojej głowie spoczywa cała opieka nad Moniką, bo mój mąż choruje na

POCHP i ma początki astmy oskrzelowej. Oboje jesteśmy rodzicami w podeszłym

wieku  i na przestrzeni czasu, bardzo podupadliśmy na zdrowiu  opiekując się

córką. Całą swoją energię i wysiłek skupiłam na Monice.

W ośrodku do którego uczęszcza  odbywają się zajęcia z fizjoterapeutą –

bardziej sprawna fizycznie córka, będzie dla nas mniejszym ciężarem i

poprawi swój stan zdrowia – ale żeby Monika mogła wydostać się z domu na rehabilitację musimy

mieć windę.

 

Schody to dla nas bariera nie do pokonania.

 

Naszym marzeniem jest zamontowanie windy/ platformy do mieszkania na I

piętrze. Monika waży 60 kg a my jesteśmy w podeszłym wieku, nie damy rady

sami sprowadzać jej po schodach.

Obecnie dojazd na zabiegi to duży problem, bo  trzeba pokonać 14 stopni aby

wydostać się z domu. Zakup windy/platformy ułatwiłby nam i tak już nie łatwe

życie.

Koszt zakupu i zamontowania  windy/platformy to wydatek około 40 000.00 zł.

Taka kwota przekracza nasze możliwości finansowe. Mamy bardzo niskie

dochody. Bardzo prosimy imieniu naszym i w naszej córki Moniki o

finansowe wsparcie nas w zakupie tego niezbędnego urządzenia. 

 

Dziękujemy, rodzice Moniki.