fbpx
Projekt wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Pomóż nam ułatwić start w dorosłe życie!

Wzięło udział
1

Cel zbiórki
44,000.00 zł

Zebrano
50.00 zł

Do zebrania
43,950.00 zł