Znając z doświadczenia trudności, z jakimi zmagają się młode osoby opuszczające pieczę zastępczą, Fundacja „Bread of Life” pragnie zaangażować się w pomoc w realizacji potrzeb związanych z usamodzielnieniem. W ramach projektu „Pod Skrzydłami” chcemy ich wspierać, przygotowując do skoku w dorosłość, poprzez:

– wskazanie właściwych sposobów radzenia sobie w życiu, bez powielania złych wzorców wyniesionych z domu rodzinnego.

– wzmacniając poczucie własnej wartości.

– pomoc w wyborze ścieżki edukacyjnej lub zawodowej.

– umożliwienie skorzystania z praktycznych kursów, wspomagających wiedzę o życiu i samodzielnym funkcjonowaniu.

– zapewnienie wsparcia rzeczowego i środków na potrzeby związane z wyposażeniem mieszkania, zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, kontynuacją nauki.

Podstawą projektu jest oparcie działań na indywidualnej, pozytywnej relacji z osobistym mentorem. Poprzez budowanie zaufania i opiekę wprowadzone pozostałe formy wsparcia dostosowywane będą do indywidualnych potrzeb uczestnika i realizowane w atmosferze przyjaźni i współpracy.

Wszystkie podjęte w ramach projektu działania wiążą się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Każda inwestycja w potrzebującą młodzież jest nie do przecenienia i daje rzeczywistą szansę na zmianę życia.