fbpx
Córka rozpoczęła nową chemioterapię, w kolejnym cyklu lekarze postanowili włączyć drogi nierefundowany przez NFZ lek celowany Votrient, który wraz z chemią ma zniszczyć komórki nowotworowe.

Wzięło udział
6

Cel zbiórki
25,000.00 zł

Zebrano
210.00 zł

Do zebrania
24,790.00 zł