fbpx
U Agnieszki zdiagnozowano w lutym 2020 roku SLA (Stwardnienie Zanikowe Boczne), choruje od 2019r. kiedy stwierdzono u niej Zespół Arnolda Chiariego (przeszła wtedy 3 operacje głowy).Obecnie Agnieszki życie toczy się na wózku. Jej ciało jest bezwładne. Pracują tylko mózg i oczy. Cyberoko to źrodło poruzumiewania się z rodziną

Wzięło udział
68

Cel zbiórki
40,000.00 zł

Zebrano
9,930.00 zł

Do zebrania
30,070.00 zł