Ignaś urodził się 19.10.2022 r. z zespołem Downa, ważył 2,700kg. Pierwsze dwa tygodnie spędził w inkubatorze pod tlenem , saturacja spadała, obniżone napięcie mięśniowe oraz małopłytkowość. Na tą chwilę napięcie mięśniowe unormowało się co daje nam dużą nadzieję że będzie sprawny fizycznie. Ignaś objęty jest opieką wielu specjalistów , żeby wykluczyć choroby współistniejące, prawdopodobnie będzie się zmagał dodatkowo z nadczynnością tarczycy. Zbieramy na rehabilitację oraz wizyty u specjalistów
Ściskamy razem z Ignasiem