Ania urodziła się przedwcześnie, w 24 tygodniu ciąży. Doznała urazów okołoporodowych, była niedotleniona. Jej stan był bardzo ciężki. Przebywała pod opieką specjalistów neurologicznych i ortopedycznych. Skutkiem przedwczesnego porodu było czterokończynowe porażenie, padaczka. Dzięki rehabilitacji Ania w wieku 4 lat zaczęła chodzić. Mówiła, co jest ogromnym osiągnięciem przy tego typu upośledzeniu. Niestety po jednym z silnych napadów padaczkowych przestała chodzić i mówić. Jej rozwój się cofnął. Po jakimś czasie ponownie zaczęła chodzić ale już nie wróciła do mówienia. Każdy napad uszkadzał mózg i wykrzywiał sylwetkę w wyniku czego powstało silne skrzywienie kręgosłupa. Dalsze pogłębianie się tego stanu może sprawić, że Ania przestanie chodzić. Skrzywienie powoduje ciągły dyskomfort, ucisk i ból, przez co Ania jest niespokojna i pobudzona. Ania uczęszczała do szkoły specjalnej, gdzie była pod opieką logopedy i rehabilitantów. Kiedy skończyła 18 rok życia została odcięta od wielu form pomocy. Ania bardzo potrzebuje rehabilitacji. Ma znaczne upośledzenie umysłowe. Chciałabym aby Ania mogła się rozwijać fizycznie i umysłowo dlatego zwróciłam się do fundacji a teraz Państwa proszę o pomoc. Wierzę, że dzięki pomocy specjalistów stan Ani się poprawi. Marzę aby ponownie zaczęła mówić i przestała mieć bóle, przez które tak cierpi.

Mama Ani