„Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w niego wierzy

nie zginął ale życie wieczne miał”

Ew. Jana 3,16

Zdrowych spokojnych świąt Wielkanocnych, życzy Wam portal zostananiolem.pl