Autyzm family – projekt powstał specjalnie dla osób z zaburzeniem rozwoju znanym jako Autyzm.
Chcemy wspierać naszych podopiecznych w opłacaniu zajęć terapeutycznych, spotkań integracyjnych oraz rehabilitacji.