Pan Maciej potrzebuje pilnie wpłacić blisko 500 zł  za tablet „Mówik” który umożliwi mu porozumiewanie się z ludźmi. W wyniku wypadku samochodowego w zagranicą zapadł w śpiączkę, żona go opuściła pozostał sam ze skromną rentą.  Po wypadku nic nie pamięta, a z otoczeniem komunikuje się tylko i wyłącznie za pomocą wiadomości tekstowych. Tablet, dofinansowany jest przez PFRON, aby Maciej otrzymał go potrzebny jest wkład własny, który stanowi dla niego  wyzwanie. 

Dodaj skrzydeł Maciejowi