Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek występuje rzadko. Częściej u dzieci oraz młodych osób poniżej 35 roku życia, występuje częściej u mężczyzn niż kobiet. Zazwyczaj powstaje z komórek T, jednak czasem nie wiadomo, z którego typu komórek powstaje.

Czasami lekarze stosują określenie „chłoniak anaplastyczny ALK +” lub „chłoniak anaplastyczny ALK –” dla opisania  podtypu chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek. Oznacza to, że kinaza chłoniaka anaplastycznego (ALK) jest dodatnia lub ujemna.
U osób młodszych, poniżej 35 roku życia, częściej występuje chłoniak anaplastyczny ALK +.

W przypadku Joanny, po dużej gorączce podejrzewano białaczkę, lecz okazało się, że to chłoniak. Teraz każdy dzień to walka,a  środki na dojazdy są potrzebne do walki z chorobą.