W naszej Szkole Podstawowej  nr 19 w Kaliszu nasi nauczyciele, są dla (dzieci) nas przewodnikami po trudnych ścieżkach pokonywania naszych słabości, ale także doskonalenia umiejętności. Pracują z pasją i zarażają nas różnymi aktywnościami, a tych działań nam nie brakuje. 

Bierzemy udział w projektach, które pozwalają nam na pozyskiwanie funduszy między innymi na hortiterapię (ogrodolecznictwo) – podejmowaliśmy wiele ogrodniczych aktywności – założyliśmy ogródki warzywny, owocowy i kwiatowy.

Wspieramy swoją obecnością imprezy charytatywne na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Dzięki podejmowanym inicjatywom udało nam się zdobyć środki i wyremontować świetlicę szkolną, bibliotekę oraz doposażyć część sal lekcyjnych. Chcielibyśmy chociażby wyremontować kolejne piętra w naszej szkole…

Wspólnymi, szkolnymi siłami zrobiliśmy dużo i na tym nie kończymy…drzemie w nas mnóstwo zapału i energii oraz planów na przyszłość!!! Naszym mottem są słowa przysięgi, które towarzyszą zawodnikom na każdej Olimpiadzie Specjalnej:

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny  w swym wysiłku.”

Te słowa, dodają nam pewności siebie, mobilizują do pracy w realizacji naszych potrzeb w zdrowej, sportowej atmosferze. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby wesprzeć naszą placówkę, o każdą, choćby najmniejszą wpłatę.

Dziękujemy z całego serca za Waszą pomoc i wsparcie.