Historie osób, które mają w swoim życiorysie doświadczenie przebywania w domu dziecka, są bardzo delikatne. Za każdą z nich kryje się dramat. Dla większości ludzi wychowanie w bezpiecznym i ciepłym domu rodzinnym daje trwały fundament, na którym opierać będzie się całe dorosłe życie. Co jednak w sytuacji, kiedy te fundamenty są bardzo kruche, albo zostały w niewłaściwy sposób postawione? Kiedy domu rodzinnego nie było, albo strach było do niego wracać? Kiedy opiekę nad dzieckiem musiała przejąć rodzina zastępcza lub dom dziecka? Wtedy pojawiają się wyzwania, z którymi poprzez realizację projektu, chcemy się zmierzyć.

 Rodzinny dom, który powinien być dla Moniki azylem, stał się miejscem pełnym smutnych historii. Jako kilkuletnie dziecko Monika trafiła do rodzinnej pieczy zastępczej, w której wzrastała i dojrzewała do 13 r.ż. Doświadczenia przemocy emocjonalnej i fizycznej, porzucenie przez matkę miały swoje odzwierciedlenie na każdym etapie rozwoju. Trudności w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia więzi, zakłócenia w procesie edukacyjnym i nieustanna wewnętrzna walka o miłość biologicznej matki mocno zakłócały proces zdrowienia. Nałożenie się okresu dojrzewania na powyższe czynniki wyzwoliło u dziewczynki szereg zachowań agresywnych i autoagresywnych. Eskalacja skutków doświadczonych traum była na tyle silna, że dalsza obecność dziewczynki w rodzinnym doku dziecka, nie była możliwa… Monika z kamienną twarzą stanęłą w progu placówki, doświadczając wtórnego porzucenia..

W ramach projektu „Pod Skrzydłami” chcemy wspierać młode osoby, takie jak Monika, przygotowując do skoku w dorosłość.

W jaki sposób?

Podstawą projektu jest działanie oparte na indywidualnej, pozytywnej relacji z osobistym mentorem. Chcemy budować zaufanie. Wszystkie elementy wsparcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb uczestnika i realizowane w atmosferze przyjaźni i współpracy.

Jakie są te elementy?

  • Wskazujemy właściwe sposoby radzenia sobie w życiu
  • Wzmacniamy poczucie własnej wartości
  • Pomagamy w wyborze ścieżki edukacyjnej lub zawodowej
  • Podnosimy stopień umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu
  • Zapewniamy wsparcie w znalezieniu mieszkania, zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, kontynuacji nauki
  • Zapewniamy różne formy spędzenia czasu wolnego

My dajemy serce, czas i energię. A Ty co możesz od siebie dać? Każda inwestycja w potrzebującą młodzież jest nie do przecenienia i daje rzeczywistą szansę na zmianę trudnego życia.