English version below

Stowarzyszenie Zawsze Czujni Semper Vigilant wraz z fundacją Poznań Bread of Life oraz WOGR- Wielkopolska Ochotnicza Grupa Ratownicza łączą się żeby wesprzeć Ukraińskich Żołnierzy oraz ludność cywilną broniącą swojej niezależności i wolności na Ukrainie ! Dołącz również do nas ! Nie bądźmy obojętni ! Stańmy ramię w ramię i pokażmy naszą jedność. Zbieramy komplety umundurowań, koniecznie w dobrym stanie, takie jakbyśmy sami chcieli dostać w tej trudnej sytuacji: -nakolanniki  -chełmy balistyczne -rękawice taktyczne -wyposażenie dla walczących -latarki -środki łączności -powerbanki -opatrunki osobiste -stazy -obuwie wojskowe – rozmiary od 41-46 -odzież przeciwdeszczowa w kamuflażu. Informacje o zapotrzebowaniu na tego typu sprzęt dostaliśmy od wiceprezydenta miasta Tarnopol. Nie mają oni możliwości zabezpieczyć się w ten sprzęt sami, nasza pomoc może uratować ich życie i pomóc wygrać tę walkę! Zebrany sprzęt zostanie przewieziony konwojem bezpośrednio do Tarnopolu! Żeby nasza pomoc trafiła tam gdzie jest najbardziej potrzebna! Nie ma nic cenniejszego od ludzkiego życia i wolności. Pamiętajmy, że miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka! Każda pomoc jest ważna i przydatna! Osoby zainteresowane pomocą proszone są o bezpośredni kontakt do nas pod numerem telefonu 500 637 652 (w kwestii wsparcia rzeczowego) lub pod numerem telefonu 696 995 083 (w kwestii wsparcia finansowego) bądź mailowo na adres stowarzyszenie.zawsze.czujni@gmail.com. W najbliższym czasie wrzucimy więcej informacji dotyczących utworzenia punktu przyjmowania darów oraz zbiórki pieniężnej organizowanej przez fundację!

The „Always Alert” (Zawsze Czujni) „Semper Vigilant” Association together with the Poznan „Bread of Life” foundation and WOGR (Wielkopolska Ochotnicza Grupa Ratownicza) Greater Poland Volunteer Rescue Group are joining together to support Ukrainian Soldiers and civilians defending their independence and freedom in Ukraine! Please join us in this! We shouldn’t be indifferent! Let’s stand shoulder to shoulder and show our unity with them! We are collecting sets of uniform, these must be in good condition (preferably heavy duty, warm, waterproof), the type we ourselves would want to receive in this difficult situation, -knee pads, -ballistic helmets (preferably kevlar, maybe steel, but military quality)  -flak jackets -equipment for combatants -tactical gloves -flashlights / torces (especially head torches) -communication means – walkie-talkies / portable radio tranceivers -power banks -personal dressings -medical equipment for traumatic wound care -military bootss – sizes 41-46 -camouflage rainwear / waterproof. We have received specific information about the demand for this type of equipment from the Vice-President of the Ukrainian city of Ternopil (Tarnopol). They cannot protect themselves without this sort of equipment, our help can save lives and help them survive and win this battle! Equipment that is collected will be transported by convoy directly to Ternopil (Tarnopol)! Our help can go where it is most needed! There is nothing more precious than human life and freedom. Let us also remember that a great measure of our humanity is in the greatness of our care for other human beings! Any help is important and most useful!. If you are interested in helping us, please contact us directly by calling (+48 Poland) 695 995 083, or by e-mail to the following address: monika@breadoflife.pl.  As soon as possible, we will post more information on the creation of a location for your donations – both physical and financial.