W związku z agresją Rosji na Ukrainę, uruchomiliśmy zbiórkę dla osób, które pojawią się w naszym mieście. Nie jesteśmy przewidzieć co się stanie i wydarzy wkrótce i jak duża fala ludzi przybędzie.  Obecnie opiekujemy się w Kaliszu 13 osobami, pomagając im w podstawowych czynnościach min: legalizacji pobytu, podstawowej pomocy rzeczowej, a także w poszukiwaniu pracy w celu usamodzielnienia. 

W Murowanej Goślinie obecnie przebywa ponad 20 osób, którym udzielany jest nocleg, pożywienie oraz pomoc rzeczowa. 

Dzięki Waszemu wsparciu, wysłaliśmy dwa transport pomocy rzeczowej do Chełmna dla samotnych matek, ostatni dzięki naszemu partnerowi firmie spedycyjnej Acropol wyniósł ponad 10 ton, żywności, środków czystości oraz rzeczy.. 

Obecnie dzięki uprzejmości jednej z kaliskiej galerii zdeponowaliśmy, potrzebne środki czystości, żywność oraz rzeczy.

W pomoc zaanagażowały się szkoły, przedszkola oraz Akademia Kaliska gdzie ósemka Ukraińców zamieszkała. 

W tym trudnym czasie okażmy solidarność #RazemzUkrainą