Oprócz neurorozwojowej kinezyterapii, terapii logopedycznej, psychologicznej, ćwiczeń w wodzie, hipoterapii i dogoterapii, w zaleceniach zespołu orzekającego wskazano na potrzebę kształcenia specjalnego Igora, przeznaczonego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, niepełnosprawnością ruchową oraz niedowidzeniem), realizowane w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym.

Ponadto zalecano terapię logopedyczną celem usprawniania aparatu artykulacyjnego oraz rozwoju mowy. Wskazano również na potrzebę permanentnej rehabilitacji oraz stałej opieki osoby dorosłej oraz nadzoru specjalistów m.in. z zakresu neurologii, okulistyki. Rehabilitacja na dotychczasowym poziomie jest niewystarczająca, a jej ograniczenie może nieodwracalnie uniemożliwić usamodzielnienie się małoletniego w zakresie ruchowym. Igor wymaga ciągłych konsultacji u specjalistów z zakresu medycyny. Dla rodziców to olbrzymi wydatek.

Rehabilitacja wymaga nie tylko wiele uwagi i czasu, ale ciągłych, systematycznych ćwiczeń na odpowiednim sprzęcie i pod nadzorem rehabilitanta. W ostatnim czasie Igorek robi znaczne postępy, więc jest szansa że rozwinie się jego mowa i samodzielnie będzie chodzić. Naszą chęcią jest zebranie kwoty 24 000 zł na C-Eye inaczej Cyber Oko .Dzięki Urządzeniu C-Eye® może poprawić się wyraźnie komfort życia Igorka, ponieważ ma realną szansę sygnalizować swoje potrzeby. Gdzie rodzina i bliscy nareszcie będą mogli, pomóc mu, znając jego pragnienia i dolegliwości. Ponadto stosowanie komunikatów podczas terapii może pełnić również funkcję rehabilitacyjną poprzez stymulację ośrodka mowy.
Dlatego każda pomoc finansowa będzie ogromną radością oraz dużym wsparciem dla Igora. Każda złotówka dofinansowania zbliża synka do lepszego jutra i do turnusu oraz do świata, w którym nasze dziecko mógłoby samodzielnie funkcjonować. Dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów i intensywnym ćwiczeniom chłopiec robi postępy.

Jest szansa, że będzie samodzielnie chodził i w miarę możliwości „normalnie” funkcjonował, dlatego każde wsparcie finansowe – nawet minimalne, daje światło, aby Igor dorównał zdrowym rówieśnikom. Jednak, aby to osiągnąć, wymagany jest duży nakład finansowy.
Specjalistyczny sprzęt jest bardzo drogi, a codzienna rehabilitacja kosztowna na tyle, że w znaczny sposób przekracza możliwości finansowe nasze.
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie dalszego leczenia i rehabilitacji Igorka.
mama i tata
Emilia i Dawid Lizak