Dawid do tej pory nie miał wiele szczęścia w swoim życiu. Urodził się w małżeństwie, które było uzależnione od alkoholu i to uzależnienie rodziców zrujnowało  ich życie,  małżeństwo i rodzinę. Przez pierwsze lata jego życia wychowywała go babcia, niestety zmarła i Dawid wraz z bratem trafił pod prawną opiekę cioci. Ta jednak nigdy nie nawiązała bliskiej relacji z chłopcami. W dużej mierze brak relacji z bliski  i obciążenia rodziców spowodowały u Dawida lekkie spowolnienie w rozwoju intelektualnym, co też zaowocowało potrzebą  edukacji  w szkole specjalnej. Dawid więc przez cały okres edukacji szkolnej mieszkał w placówce państwowej w  internacie.

Dawid obecnie kontynuuje naukę, w III klasie szkoły branżowej o profilu kucharz, zamieszkuje w internacie szkoły. Dawid z zaangażowaniem i systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych. Cieszy się bardzo dobrą opinią wśród nauczycieli i rówieśników. Nie sprawia żadnych problemów, nie ulega nałogom. W czasie wolnym podejmuje się różnej pracy dorywczej, aby podratować swój skromny budżet. W związku z zakończeniem nauki w branżowej szkole, musi opuścić internat. Dzięki wsparciu osób, którym leży na sercu jego los i jego brata istnieje możliwość tymczasowego zatrzymania się w pewnym lokalu.

Brat Dawida, Mateusz pracuje dorywczo, w zamian za mieszkanie i wyżywienie.

Bracia nie posiadają żadnego majątku, nie mogą liczyć na pomoc rodziny. Celem wsparcia jest przybliżenie ich do zapewnienie miejsca do zamieszkania i pomoc w realizacji bieżących potrzeb. Ze względu na brak wsparcia ze strony rodziny i życiową niezaradność spowodowaną trudną sytuacją życiową, nie są w stanie bez wsparcia życzliwych osób poradzić sobie sami.

Do tej pory doświadczyli odrzucenia i tego że są jedynie ciężarem dla innych, rzadko spotykali się z pozytywnymi słowami na swój własny temat. Brak wsparcia ze strony rodziny i ciepła wpłynął na ich poczucie własnej wartości.

Bardzo chcemy pomóc im stanąć na nogi, posmakować lepszego życia, przywrócić nadzieję, wzmocnić poczucie własnej wartości.