Rodzina z Trisomią.
Trisomia 21, czyli oficjalna nazwa medyczna Zespołu Downa, polega na tym, że w 21 parze chromosomów występuje trzeci dodatkowy chromosom lub jego fragment.
Uzbierana kwota będzie przeznaczona na rehabilitację, warsztaty oraz wyjazdy integracyjne.
Pomagajmy
Konrad i Paweł