Wiktor urodził się w Kaliszu, w 29 tygodniu ciąży bliźniaczej.  Od urodzenia cierpi na czterokończynowe Mózgowe Porażenie Dziecięce i epilepsję, a zatem nie chodzi i nie siedzi samodzielnie. Zdiagnozowano u niego globalne opóźnienie rozwoju-syn funkcjonuje na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim. 

Kontakt Wiktorka z bliskimi osobami oparty jest przede wszystkim na dotyku. Syn pozytywnie reaguje na różne formy stymulacji dotykowej i słuchowej. Pozostaje głównie w pozycji leżącej. Przemieszcza się poprzez pełzanie w ograniczonej przestrzeni. Jego aktywność własna jest  znacznie ograniczona, większość działań jest podejmowana  wspólnie z drugą osobą.

Konieczny jest stały współudział  na co dzień rodzica w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, w tym samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Wraz ze wzrostem masy ciała, coraz trudniej jest nam rodzicom, zaspokajać jego podstawowe potrzeby bez wsparcia technicznego.

Dlatego chcemy zwrócić się do Państwa z apelem o wsparcie finansowe na zakup podnośnika kąpielowo-transportowego.

Cena sprzętu wynosi 5 000 zł.  Jesteśmy wdzięczni za każdą złotówkę, za każdy grosz wsparcia. Wszystkim ludziom dobrej woli z góry serdecznie dziękujemy  Izabela i Jakub Przybyłowie.