Zdrowa, pogodna dziewczyna w wieku 17 lat zderza się

ze straszną diagnozą – RAK mózgu. Operacja głowy  (trepanacja czaszki)

Po roku kolejny wstrząs – guz mózgu i rdzenia kręgowego – Radioterapia

Siedem lat względnego spokoju. Następuje jednak nawrót choroby z nasileniem

dochodzi: naczyniak w oku, guz kanału kręgowego, zaatakowana trzustka

oraz nadnercze. Guzy atakują głowę, oczy, rdzeń kręgowy – obrzęk mózgu.

Osłabia się wzrok, następuje znaczny niedowład ręki i nogi.

              Swą siłę bierze z miłości do ludzi oraz wiary w Boga.

Mimo bólu, cierpienia i niepewnego jutra, mobilizuje się i działa

 jako wolontariusz pomagając potrzebującym.

                        Wyróżniona tytułem ”Wolontariusza roku 2016”

                     Dziś jednak to Ona potrzebuje naszej pomocy.

Jest po czterech trepanacjach a leczenie kliniczne, specjalistyczna rehabilitacja

oraz leki, wymagają dużych nakładów finansowych.

                            Pomóżmy Marcie w dalszej walce o życie