Dla najmłodszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w skali kraju powstałej w najstarszym mieście w Polsce otwieramy zbiórkę środków. Naszym celem jest zakup zestawu PSP R1 z deską, dzięki któremu będziemy mogli działać ratując zdrowie i życie ludzi. Koszt zakupu takiego podstawowego zestawu to ponad 5 tysięcy złotych.
Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz Winiary powstała z woli serca osób chcących nieść pomoc i ratunek. Naszym mottem przyświecającym nam w działaniach jest służyć Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
Podczas zdarzenia niekiedy najważniejsze są sekundy, aby uratować ludzkie życie. Im bliżej Nas będą ratownicy tym będziemy bezpieczniejsi.
Przed Druhami z naszej jednostki szereg szkoleń do przebycia, aby być wpełni przygotowanymi do niesienia pomocy. Mamy nadzieję, że już niebawem przy współpracy z jedną z uczelni rozpoczniemy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Aby móc wykorzystywać zdobyta wiedzę potrzebne jest wyposażenie w postaci PSP R1.

Zestaw ratowniczy PSP R1 przeznaczony jest dla przeszkolonych strażaków-ratowników oraz dla innych jednostek ratowniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Jego zadaniem jest umożliwienie ratownikom udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym m. in.:
1. zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.
2. prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.
3. unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
4. zapewnienie komfortu termicznego
5. tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
6. opatrywanie oparzeń

Drogie Anioły, wiemy, że można na Was liczyć. Pomóżcie uzbierać nam kwotę na zakup zestawu PSP R1, abyśmy mogli nieść pomoc ludziom w potrzebie.
Dziękujemy.
Druhowie najmłodszej jednostki OSP w Polsce.